Archiwum miesiąca Marzec, 2014

Dzieci jako inwestycja.

Rodzina jest niewątpliwie najważniejszym ogniwem życia społecznego. To w rodzinie rodzą się nowi obywatele, to rodziny tworzą co do zasady tworzą gospodarstwa domowe będące podstawą popytu wewnętrznego. To w rodzinach kształtują się postawy i poglądy które stanowią o postawie człowieka jako obywatela o jego patriotyzmie i relacjach międzyludzkich. Dlatego tak istotne jest aby podstawowa komórka […]

Różne rodzaje rodzin.

Rodzina w rozumieniu potocznym to swoista koleba życia społecznego. To pewien pierwowzór całego społeczeństwa z ustalonymi rolami, z dokładnie określonymi pozycjami ale przy jednoczesnym poszanowaniu własnej odrębności i godności. Jest wiele definicji rodziny, tak jak wiele jest rodzin. Trudno wskazać czy lepszy jest model europejski rodziny czy też azjatycki. Czy pracująca matka to dobry wzór […]

Zbuntowane dziecko w rodzinie.

Rodzina jest dla wielu ludzi wartością z którą wiążą całe swoje życie. To w rodzinie kształtują się postawy moralne oraz wychowawcze każdego z nas. Niezależnie od tego z jakiej rodziny wyszliśmy, swoisty kod zachowań społecznych przyjęliśmy właśnie w rodzinie. Wielu buntuje się przeciwko zastanemu porządkowi odrzucając normy panujące w rodzinnym domu. Jest to proces naturalny, […]

Rodzina a singiel.

Posiadanie rodziny jest jednym z głównych celów większości ludzi. Wychodzi bowiem z rodzin i tworzymy swoje tym samym kontynuując łańcuch pokoleń. Oczywiście nie jest to regułą od której nie ma wyjątków. Nie każdy został stworzony do założenia rodziny i dobrze jeżeli osoba taka ma tego świadomość. Często bowiem, zdaje sobie z tego sprawę zbyt późno […]

Rodziny wielodzietne, plusy i minusy.

Rodziny wielodzietne często są kojarzone z biedą, zaniedbanie i pewnym życiowym nie przystosowaniem rodziców. Jest to niestety często prawda, że wielodzietne rodziny pochodzą głównie z terenów biednych, wiejskich a rodzicie bywają osobami o ograniczonym wykształceniu. Przyjmowanie jednak, że wszystkie rodziny określane jako wielodzietne to rodziny niemalże z marginesu społecznego jest ogromnie krzywdzące. Co więcej, wydaje […]

Jak zwiększyć dzietnośc.

Problem malejącej dzietności jest jednym z głównych zagadnień jakie stają przed władzami Polski. Starzejące się społeczeństwo nie będzie w stanie obronić się gospodarczo ani tym bardziej kulturowo czy militarnie przed możliwy zagrożeniami. Nie ma jednej recepty na niedostatek dzieci. Tylko skoordynowana akcja prowadzona na wielu różnych płaszczyznach może pozwolić na wyraźna poprawę w tym zakresie. […]

Rodzina a państwo.

Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Od jakości życia w rodzinie zależy jakość życia całego społeczeństwa. Dlatego też niezwykle istotną kwestią jest to jak w danym państwie postrzegana jest rodzina, jaki jest jej dominujący przykład i jakie wsparcie oraz oczekiwania są wobec niej stosowane. Nie jest bowiem tak, że można pozostawić źródło siły danego społeczeństwa a […]

Czemu jesteś zestresowany w szkole

W szkole często dzieci spotykają się z ogromnym stresem. Wynika to z faktu występowania coraz większego materiału na danym przedmiocie. A powstaje ich coraz więcej. Z tego faktu muszą poświęcać oni większość swojego wolnego czasu na naukę. A przy tym przekonują się, że mimo wszystko nie są w stanie zapoznać się z całym materiałem dotyczącym […]