Jak ważne jest zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dziecka

12Potrzeby emocjonalne w rodzinie odgrywają istotną rolę na jej przetrwanie. A przy tym decydują, jak przedstawia się wychowanie emocjonalne dziecka, jego dalszy rozwój. Powinniśmy zaznaczyć, że można zaspokoić takie potrzeby emocjonalne tylko w pełnej rodzinie. Jeśli dziecko nie ma w rodzinie odpowiednich warunków do ich zaspokojenia, to negatywnie odbija się na jego dalszym życiu. Samo życie emocjonalne rodziny dotyczy wytworzenia poczucia przynależności do grupy rodzinnej, dążenia do stałych kontaktów. Powinny one występować już miedzy rodzicami.

Gdy współmałżonkowie dbają o siebie nawzajem, to pozytywnie odbija się na atmosferze w domu rodzinnym. Poza tym takie pozytywne kontakty powinny występować pomiędzy dziećmi, jak i rodzicami. Trzeba wskazać, że potrzeby emocjonalne mają istotny wpływ na podejście naszych dzieci do nauki, jak i dalszej edukacji. Jeśli będą zaspokajane ich potrzeby emocjonalne, to także wpłyniemy na ich potrzeby zdobywania nowej wiedzy, która będzie im przydatna.

Leave a Reply