Jak ważne jest zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dziecka

12Potrzeby emocjonalne w rodzinie odgrywają istotną rolę na jej przetrwanie. A przy tym decydują, jak przedstawia się wychowanie emocjonalne dziecka, jego dalszy rozwój. Powinniśmy zaznaczyć, że można zaspokoić takie potrzeby emocjonalne tylko w pełnej rodzinie. Jeśli dziecko nie ma w rodzinie odpowiednich warunków do ich zaspokojenia, to negatywnie odbija się na jego dalszym życiu. Samo życie emocjonalne rodziny dotyczy wytworzenia poczucia przynależności do grupy rodzinnej, dążenia do stałych kontaktów. Powinny one występować już miedzy rodzicami.

Gdy współmałżonkowie dbają o siebie nawzajem, to pozytywnie odbija się na atmosferze w domu rodzinnym. Poza tym takie pozytywne kontakty powinny występować pomiędzy dziećmi, jak i rodzicami. Trzeba wskazać, że potrzeby emocjonalne mają istotny wpływ na podejście naszych dzieci do nauki, jak i dalszej edukacji. Jeśli będą zaspokajane ich potrzeby emocjonalne, to także wpłyniemy na ich potrzeby zdobywania nowej wiedzy, która będzie im przydatna.

Co zrobić gdy dziecko nie chce chodzić do kościoła

Wielu z nas chodzi do kościoła i uważa to miejsce za obiekt wyciszenia, za obiekt, do którego warto pójść. Jednak chcąc zabrać nasze dzieci nie zawsze nam przynosi to pozytywny efekt. Wszystko wynika z tego, ze nasze dzieci nudzą się w kościele. Będąc mało miasteczkowi możemy po prostu dać im jakąś zabawkę albo po prostu zajęcie na ten czas, żeby spędziło z nami ten czas. Możemy tak robić na samym początku, jednak później trzeba przekazać dziecku podstawy naszej wiary oraz pokazać jakie wartości są dobre w naszym społeczeństwie.

Wszystko jak zwykle może być wprowadzone w postaci jakiejkolwiek zabawy, ponieważ to zabawa najlepiej kształtuje mózgi naszych dzieci na samym początku ich życia. Także pokażmy jaką postawę należy przybrać w kościele albo w jakiś poważnych miejscach. Pokażmy także dziecku, ze kościół to nic złego, także wytłumaczmy mu czym są sakramenty święte i dlaczego warto chodzić do kościoła. Także możemy motywować swoje dzieci wszelkimi prezentami za pójście, nie rozpieszczając ich zbytnio.

Czego rodzice powinni zabraniać swoim dzieciom

20Gdy pewne osoby nie pozwalają nam wykonywać danej rzeczy, to chcemy uzyskać pewnego uzasadnienia. Przedstawiania nam powodów, dlaczego mamy obrać takie działania. Tak samo jest w przypadku dzieci, które otrzymują od swoich rodziców pewne wskazówki, czy rady. Chcą oni wiedzieć o korzyściach, które dzięki temu są w stanie sobie zapewnić. Jeśli będziemy takie działania brali pod uwagę, to na pewno wiele na tym skorzystamy. Trzeba wspomnieć o tym, że rodzice nie są w stanie pozwolić swoim dzieciom spędzać wolnego czasu.

Jest to dla nich czas, który na przykład mogą przeznaczyć na uprawianie pewnego sportu, rozwijania własnych umiejętności, prowadzenia pewnego hobby. A gdy przedstawiają im pewne wskazówki, to dobrze jest im również wyjaśnić powody. Zapewnienie takich wyjaśnień dzieciom jest bardzo ważne. W ten sposób mogą oni nauczyć się odpowiedniego komunikowania z drugimi. A przy tym dowiadują się, że ich rodzice nie są osobami, które jedynie im rozkazują, bez brania pod uwagę ich własnego zdania.

Jak przekonać dziecko, że lepsze jest spędzanie czasu na dworze

Wiele dzieci dzisiaj nie wie czym tak naprawdę jest zabawa na dworze. Zabawa na dworze zawsze kojarzy się starszym z czymś bardzo przyjemnym, jednak dzieci odpowiednio nie umotywowane do spędzania czasu n a dworze mogą po prostu sądzić, że oszukujemy je i nic to im nie da. Dodatkowo będą sądzić, że spędzanie czasu na dworze jest nudne. Warto przekonać nasze dzieci, że należy wychodzić na dwór ponieważ ci co wychodzą na dwór są zdrowsi oraz silniejsi.

Także uprawiajmy wszelkie gry z naszymi dziećmi. Wystarczą jakieś gry w piłkę albo nawet w chowanego, przez co lepiej mniejsze dziecko pozna świat oraz bardziej oswoi się z wychodzeniem na dwór. Spędzanie czasu na dworze jest bardzo przyjemne i też należy nasze dziecko do tego przekonać. Można dawać nawet jakieś małe nagrody dziecku jeżeli spędzi czas na dworze i będzie się świetnie bawiło. Jednak nie rozpieszczajmy zbytnio naszych dzieci. Nawet może być to w postaci jakiegoś medalu za bardzo dobre sprawowanie na dworze, albo po prostu dla dworzanina roku. Użyjmy naszej siły perswazji.

Jak modne są rozmowy rodziców z dziećmi

21Sami dzieci, jak i rodzice przekonują się o tym, że nie zawsze przychodzi im łatwo rozmawiać. Wynika to głównie z problemami, jak i stresami z którymi się spotykają. To często może powodować, że oni zamykają się w sobie, jak i nie biorą pod uwagę zdania innych osób. Jednak występowanie takiej sytuacji w domu nie jest w stanie gwarantować wielu korzyści. Przede wszystkim może negatywnie wpływać na atmosferę domu, jak i rozwój dzieci. Dlatego tutaj rodzice powinni zapewniać swoim dzieciom odpowiedni przykład. A jest on związany z prowadzeniem z nimi regularnych rozmów.

Zapewne taka regularność będzie mogła oznaczać dla dzieci, że zawsze są w stanie polegać na swoich rodzicach. Poza tym weźmy pod uwagę ten fakt, że rodzice starają się nam zapewnić odpowiednie potrzebny fizyczne, jak i emocjonalne. Jeśli dzieci będą dostrzegać takie zalety swoich rodziców, to na pewno łatwiej będzie im zdecydować się na prowadzenie z nimi rozmowy. Z czasem zapewne będą poruszać tematy, które są bardziej osobiste.

Jak przekonać dziecko do wyjścia na dwór

Dzisiaj dzieci wyglądają na co raz bardziej rozpieszczane i co raz bardziej uważają, że wszystko im wolno, nie raz sięga to nawet do rangi dorosłego. Jednak co zrobić, jeżeli nasze dziecko za nic nie chce wyjść na spacer tylko siedzi przed monitorem komputera bądź ekranem telewizora ? To proste, odpowiednio zachęćmy nasze dziecko do tego. Jedyną rzeczą, która może pomóc nam w tym jest po prostu standardowa zabawa, która pokaże dziecku, że na dworze też można się bardzo dobrze i bardzo fajnie bawić. Ruch da dziecku lepszą kondycję oraz będzie wyglądać zdrowiej.

Jeżeli będziemy wychodzić z dzieckiem na spacer, to dodatkowo nasze dziecko zachowa lepsze zdrowie oraz będzie lepiej przygotowane na zajęcia z wfu. Także parę razy w tygodniu wychodźmy z dzieckiem nawet na podwórko na jakąś podwórkową zabawę. Nie dość, że będzie to bardzo dobra forma spędzenia czasu, to i jeszcze nasze dziecko będzie zdrowsze i dotlenione. Jeżeli nadal dziecko nie chce wyjść na spacer wysłuchajmy dlaczego oraz postarajmy rozwiązać się ten problem.

Jak przekonać dziecko do jedzenia

22Wiele ludzi ma bardzo duże problemy ze swoimi dziećmi. Te problemy z pozoru mogą się wydawać jakieś śmieszne, albo błahe, nie znajdujące swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. A jednak, przekonywanie dziecka do jedzenia to bardzo ciężka praca. Nie raz bardzo wiele matek, lub ojców wychodzi z równowagi, żeby przekonać swoją pociechę, że jak zje, to będzie zdrowe i będzie dobre. Inny problem to przekonanie dziecka do danego dania. Jeżeli nie możemy, po prostu nie musimy.

Bardziej z dzieckiem trzeba się bawić jedzeniem i dopiero stopniowo go przygotowywać do wszelkich dań, nowych smaków. Dzieci lubią się bawić. Jeżeli wymyślimy zawody, kto zje więcej, albo po prostu takie, które mogą pozwolić na posmakowaniu jakiegoś produktu, to mogą one przynieść bardzo wielki sukces. Dziecko od tej pory może przekonać się do jedzenia rzeczy zdrowych, tych które mu podamy. Starajmy się na początku unikać słodyczy, a zastępować ją na przykład owocami. Jeżeli zastosujemy te metody nie będziemy mieli problemów z zachęceniem dziecka do jedzenia.

Coraz powszechniejsze kłótnie dzieci z rodzicami

Pojawianie się kłótni w domu rodzinnym, to normalna rzecz. Wynika to z faktu, że znajdują się tam osoby o różnym charakterze, wieku, podejściu do życia. Mogą one także występowanie między rodzicami. Zapewne taka sytuacja nie wpływa pozytywnie na dzieci. Oni tutaj szybko przekonują się o tym, że rodzice nie są w stanie poradzić sobie ze swoimi emocjami. Dlatego starają się na sobie nawzajem rozładowywać.

Takie kłótnie są w stanie z czasem zaburzyć miłość, jaka istniała między takimi rodzicami. Wydaje się to być trudne również w momencie zapewnienia wychowania swoich dzieciom. Jeśli mamy zamiar dbać o odpowiednią atmosferę w swoim mieszkaniu, to warto jest wytyczyć sobie pewne cele. Do nich możemy zaliczyć ten fakt, że rodzice są w stanie rozmawiać ze sobą nawzajem, polegać na sobie. Za każdym razem powinni dawać to sobie do zrozumienia. Zapewne dzięki temu będą mogli nadal pielęgnować swoje uczucia, jak i zadbać o to, aby wychowanie dzieci, dbanie o dom przebiegło w jak najlepszym porządku.

Współczesne definicje rodziny

8Rodzina, rozumiana jako swoista instytucja społeczna jest w zbiorze trwałego zainteresowania szerokiej grupy naukowców oraz specjalistów takich jak socjologowie, psychologowie oraz pracowników socjalnych a także pedagogów oraz całego mnóstwa innych dziedzin nauki. Wszystkie te doktryny w nieustających badaniach nad zagadnieniem rodziny wypracowały szereg definicji, które w mniej lub bardziej ogólny sposób ukazują jej charakter.
Według Augustin’a Comte, rodzina to najprostsza, podstawowa komórka społeczna na bazie której tak naprawdę powstaje społeczeństwo.
W ujęciu systemowym przyjmuje się, że rodzina to swoisty system, który rozpatrywać można tylko podchodząc do niego całościowo. Takie założenie narzuca równocześnie prawidłowość w myśl której zmiana w jednej części systemu powoduje również zmiany w całości systemu. Jednak wraz z przeobrażeniami rodziny w dzisiejszych czasach odchodzi się od rozumienia rodziny w kategoriach strukturalnych przechodząc do definicji komunikatywnych czy też emocjonalnych.

Moda na rozwody nie jest dobrym rozwiązaniem dla dzieci

Rozejście się rodziców zapewne nie jest prostą sytuacją dla nich, ale przede wszystkim dla dzieci. Warto jest zaznaczyć, że oni w ogóle nie myśleli o takim rozwiązaniu małżeństwa, nie spodziewali się tego. Dla nich rodzina okazywała się być jednostką, która będzie istnieć zawsze, aż do śmierci współmałżonków. Jednak realia życia pokazują nam, że do rozwodów dochodzi coraz częściej. Nie wydaje się to być wygodna sytuacja.

To ma wpływ również na negatywne wychowywanie dzieci. W takiej sytuacji dziecko jest często pozbawione wychowania od jednego ze swoich rodziców. Zazwyczaj prawo do wychowywania dzieci spada na matkę. A ojciec posiada z takimi dziećmi jedynie mały kontakt. A przecież dziecko w procesie wychowywania, dalszego rozwoju, potrzebuje obojga rodziców. Dlatego w momencie, gdy jednego brakuje, to nie zostaną w nim wykształcone odpowiednie cechy, które wydawałyby się mu przydatne w dalszym życiu. Poza tym musimy wskazać, że nieraz dziecko tworzy między takimi partnerami pewną granicę.