Rola rodzin wielodzietnych.

23Rodziny wielodzietne nierzadko kojarzone są z niezamożnością, ubóstwem i życiowym nie przystosowaniem rodziców. Często niestety jest to prawdą. Wielodzietne rodziny spotkać można głównie na terenach biednych w większości wiejskich a rodzicie mogą sprawiać wrażenie osób o nie do końca udanym wykształceniu. Jednak w twierdzeniu, że wszystkie rodziny wielodzietne to można wrzucić do marginesu społecznego jest niezwykle krzywdzące.

Ponadto, w sytuacji problemów z dzietnością, rodziny z trojgiem i więcej dzieci muszą być traktowane przez państwo jako szczególnie wartościowe. Jest jasnym, że rodziny te spełniają obywatelski obowiązek dwukrotnie. Po pierwsze płacą wyższe podatki poprzez codzienne zakupy, dwa wydaja ojczyźnie kolejnych obywateli, którzy będą zasilać budżet państwa oraz wspierać na swych barkach ciężary ubezpieczeń socjalnych. Nie można również zapominać o tym, że tylko sytuacja w której rodziny mają więcej niż dwoej dzieci pozwala wzrost siły danego narodu, stąd też trzeba spojrzeć bardziej przychylnym okiem na tych, którzy taki właśnie model rodziny praktykują

Chroń dziecko przed powszechnym molestowaniem seksualnym

To wykorzystywanie seksualne małych dzieci jest bardzo popularne. Takie zagrożenia spotyka się niemalże w każdym mieście. Dlatego, jako rodzice, powinniśmy starać się odpowiednio ochronić nasze dziecko przed takim zagrożeniem. W jaki sposób? Na pewno należy dać mu do zrozumienia, że zawieranie znajomości z obcymi nie jest dobrym działaniem. Tutaj dziecko przekonuje się o tym, że powinien rozmawiać, jak i słuchać jedynie osoby, które zna bardzo dobrze, czyli rodziców, krewnych, czy nauczycieli. Jednak na tym rodzice nie powinni przestać.

Dobrze jest dać im do zrozumienia, że takie zagrożenia na tle seksualnym mogą ich także spotykać. W tym przypadku rodzice mogą przedstawić im, jakie zachowania osób starszych, czy obcych w tym kierunku, mogą okazać się nieprzyzwoite. Jeśli na przykład dziecko ktoś dotyka w okolicach ciała, miejsc intymnych, to należy nauczyć dziecko odpowiednio reagować na taką sytuację. Można go nauczyć, że powinien w takiej sytuacji krzyczeć, mówić, aby druga osoba przestała, że w ten sposób ją krzywdzi.

Rola społeczna rodziny.

24Na przestrzeni wieków rola rodziny oraz podejście do niej społeczeństwa zmieniała się. Inaczej postrzegano rodzinę w antycznej Sparcie inaczej w średniowiecznej Europie. Jeszcze inaczej rodzina jest postrzegana jest w czasach dzisiejszych. Większość tych zmian dotyczyło roli mężczyzny w życiu rodzinnym. Dawnej tylko kobiety spełniały rolę opiekunek ogniska domowego kiedy mężczyźni uprawiali rolę, polowali lub wyruszali na wojnę. Tym samym również i rola dziecka była determinowana przez jego płeć.

Dziewczynki od urodzenia były przygotowywane do roli matek natomiast chłopcy w od kiedy tylko byli wystarczająco silni pomagali ojcom w ich zajęciach i tym samym wchodzili w role społeczne które pełnili ich przodkowie. Z biegiem lat liberalizacja społeczna, edukacja oraz zmiany społeczne spowodowały, że płeć nie już determinującą już od urodzenia roli społecznej dziecka, a tym samym rodzina traci znaczenie jako miejsce zdobywania umiejętności zawodowych w zakresie przekraczającym podstawowe zdolności.

Dzieci jako inwestycja.

Rodzina jest niewątpliwie najważniejszym ogniwem życia społecznego. To w rodzinie rodzą się nowi obywatele, to rodziny tworzą co do zasady tworzą gospodarstwa domowe będące podstawą popytu wewnętrznego. To w rodzinach kształtują się postawy i poglądy które stanowią o postawie człowieka jako obywatela o jego patriotyzmie i relacjach międzyludzkich. Dlatego tak istotne jest aby podstawowa komórka społeczna mogła liczyć na wsparcie państwa w zakresie zabezpieczenia socjalnego oraz możliwości korzystania z podstawowej infrastruktury takiej jak żłobki, przedszkola czy place zabaw lub obiekty rekreacyjne.

Ponadto oczywistym jest, że poważnym argumentem za możliwą stabilizacją rodziny jest względna stabilizacja finansowa rodziców, a żeby to było możliwe ważnym jest aby rodzice mieli poczucie stabilności zatrudnienia po okresie wychowywania dzieci. Wymaga to zmiany podejścia do problematyki dzietności. Dzieci z punktu widzenia państwa powinny być bowiem traktowane jak inwestycja na przyszłość.

Różne rodzaje rodzin.

25Rodzina w rozumieniu potocznym to swoista koleba życia społecznego. To pewien pierwowzór całego społeczeństwa z ustalonymi rolami, z dokładnie określonymi pozycjami ale przy jednoczesnym poszanowaniu własnej odrębności i godności. Jest wiele definicji rodziny, tak jak wiele jest rodzin. Trudno wskazać czy lepszy jest model europejski rodziny czy też azjatycki. Czy pracująca matka to dobry wzór czy też brak dla dziecka? Trudno to rozstrzygać w kategoriach generalnych.

Każda rodzina to indywidualny przypadek i o ile nie dzieje się nikomu krzywda w takiej rodzinie nie można mówić, że coś jest nie tak. Stąd już niedaleko do pytania o rodziny homoseksualne. Nie można jednoznacznie przekreślać tego typy rodzin. Oczywistym jest, że natura stworzyła ludzi w ten sposób, że tylko kobieta i mężczyzna mogą przekazać wspólnie życie. Nie zmienia to jednak w niczym tego, że osoby tej samej płci mogą to życie wychować. Wszak, każdy homoseksualny narodził się wychował w rodzinie heteroseksualnej i nie miało to wpływu na jego naturę.

Zbuntowane dziecko w rodzinie.

Rodzina jest dla wielu ludzi wartością z którą wiążą całe swoje życie. To w rodzinie kształtują się postawy moralne oraz wychowawcze każdego z nas. Niezależnie od tego z jakiej rodziny wyszliśmy, swoisty kod zachowań społecznych przyjęliśmy właśnie w rodzinie. Wielu buntuje się przeciwko zastanemu porządkowi odrzucając normy panujące w rodzinnym domu. Jest to proces naturalny, którego nie sposób pominąć i nie należy go wygaszać. Tak po prostu się dzieje.

Trzeba się zbuntować, poszukać własnej drogi. Często to właśnie poprzez bunt, poprzez kontestację zastanego porządku odkrywamy, że w głębi siebie pragnęliśmy dokładnie tego co proponował nam dom rodzinny. Wydaje się, że poprzez bunt wielu dorasta do zasad, norm które były wpajane przez rodziców. Dlatego też rodzice nie powinny oburzać się na swoje zbuntowane dzieci, a dzieci nie powinny patrzeć na swoich rodziców jak na antyki nie znające życia. Każdy z nas kiedyś był zbuntowanym w ten czy inny sposób dzieckiem i większość z nas będzie rodzicem zbuntowanego dziecka.

Rodzina a singiel.

26Posiadanie rodziny jest jednym z głównych celów większości ludzi. Wychodzi bowiem z rodzin i tworzymy swoje tym samym kontynuując łańcuch pokoleń. Oczywiście nie jest to regułą od której nie ma wyjątków. Nie każdy został stworzony do założenia rodziny i dobrze jeżeli osoba taka ma tego świadomość. Często bowiem, zdaje sobie z tego sprawę zbyt późno stając się źródłem stresów a niekiedy nawet dramatów. Dlatego, dobrze spojrzeć inaczej na singli, którzy mając świadomość swoich przekonań oraz życiowych celów w pełnie świadomie rezygnują z zakładania rodziny.

Osobną kwestią jest to ilu z nich robi to będąc w pełni przekonanym o swoim wyborze w a ilu wyłącznie w pobudek hedonistycznych. Niemniej jednak, warto pamiętać, że nieszczęśliwy rodzice nie będą w stanie dać szczęścia swoich dzieciom o ile w ogóle będą je mieć. Dlatego nie warto oburzać się na hasło „jestem singlem”, to indywidualny wybór. Jeżeli ktoś nie ma potrzeby zakładania rodziny, nie można go do tego zmusić, gdyż może to prowadzić wyłącznie do nieszczęścia.

Rodziny wielodzietne, plusy i minusy.

Rodziny wielodzietne często są kojarzone z biedą, zaniedbanie i pewnym życiowym nie przystosowaniem rodziców. Jest to niestety często prawda, że wielodzietne rodziny pochodzą głównie z terenów biednych, wiejskich a rodzicie bywają osobami o ograniczonym wykształceniu. Przyjmowanie jednak, że wszystkie rodziny określane jako wielodzietne to rodziny niemalże z marginesu społecznego jest ogromnie krzywdzące.

Co więcej, wydaje się, że w sytuacji malejącej dzietności rodziny z trojgiem i więcej dzieci powinny być traktowane przez państwo jako uprzywilejowane. Słusznym wydaje się pogląd, że rodziny te spełniają obywatelski obowiązek po dwakroć. Raz płacąc wyższe podatki poprzez codzienne zakupy, dwa dając ojczyźnie obywateli, którzy będą zasilać budżet państwa oraz dźwigać na swych barkach ciężary funduszu socjalnego. Nie można również zapominać o tym, że tylko sytuacja w której rodziny mają model 2+3 pozwala rozwój danego narodu, stąd też trzeba spojrzeć innym okiem na tych, którzy ten właśnie model praktykują.

Jak zwiększyć dzietnośc.

27Problem malejącej dzietności jest jednym z głównych zagadnień jakie stają przed władzami Polski. Starzejące się społeczeństwo nie będzie w stanie obronić się gospodarczo ani tym bardziej kulturowo czy militarnie przed możliwy zagrożeniami. Nie ma jednej recepty na niedostatek dzieci. Tylko skoordynowana akcja prowadzona na wielu różnych płaszczyznach może pozwolić na wyraźna poprawę w tym zakresie.

Stąd też na przykład tak zwane becikowe jest dobrym pomysłem samym w sobie, jednak w skali całego problemu jakim jest niska dzietność nie rozwiązuje podstawy zagadnienia. Dla każdego kto decyduje się na potomstwo jest najważniejsze, aby wiedzieć i czuć to każdym kroku, że od urodzenia jego dziecko może liczyć na żłobek, tanie środki higieniczne, pomoc lekarską bez kolejek, oraz stabilność zatrudnienia jego rodziców. Wszystkie te czynniki razem, o ile są spełnione pozwalają na swego rodzaju spokój rodziców, którzy wiedząc, że całe zaplecze socjalne jest dla nich gotowe mogą zająć się pracą nad kolejnym potomkiem.

Rodzina a państwo.

Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Od jakości życia w rodzinie zależy jakość życia całego społeczeństwa. Dlatego też niezwykle istotną kwestią jest to jak w danym państwie postrzegana jest rodzina, jaki jest jej dominujący przykład i jakie wsparcie oraz oczekiwania są wobec niej stosowane. Nie jest bowiem tak, że można pozostawić źródło siły danego społeczeństwa a jest nim właśnie rodzina bez opieki czy nadzoru.

Nie można jednocześnie narzucać modelu rodziny który według poszczególnych czynników państwowych jest najwłaściwszy. Jedynie co państwo może to wyznaczać ramy w jakich poruszają się poszczególne komórki. Tymi ramami są dobrze przemyślane przepisy prawa, które jasno ustalają co jest zakazane, komu należy się pomoc, a kogo należy izolować od reszty społeczeństwa. Tylko mądrze i przejrzyście stworzone prawo pozwala na zabezpieczenie rodziny przed niepotrzebnymi stresami oraz umożliwia kontrolę nad osobami które mogą danej rodzinie zaszkodzić. Dlatego jest tak ważne aby prawo było czytelne dla obywateli.